MultimediaNewsProjects

Stupcat Skeçe 2019 – Luje shotën

Stupcat

It is a great pleasure to participate together in the “Stupcat” project with a special actors and humorist of Kosovo and with the wonderful team of “GjirafaStudio” realized in August.

#stupcat #prishtina #kosovo #videofilming #vedatbajrami #osmanazemi #mensursafqiu
Check it Promo link:https://video.gjirafa.com/stupcat-skece-2019-luje-shoten-promo

Check it full video link: https://video.gjirafa.com/stupcat-skece-2019/stupcat-skece-2019-luje-shoten

Kënaqesi e madhe me marr pjese bashkërisht në projektin “Stupcat” me aktor dhe humorist të veqantë të Kosovës dhe me ekipin e mrekullueshëm te “GjirafaStudio” te realizuar gjate muajin gusht.
#stupcat #prishtina #kosovo #videofilming #vedatbajrami #osmanazemi #mensursafqiu

Check it Promo link:https://video.gjirafa.com/stupcat-skece-2019-luje-shoten-promo

Check it full video link: https://video.gjirafa.com/stupcat-skece-2019/stupcat-skece-2019-luje-shoten