NY YORK GYPSY ALL STARS

Kemi kënaqesin te ju ftojmë ne koncertin
NY GYPSY ALL STARS
14 Gusht 2018  ne orën 20:00 do të organizojmë koncertin ne kuadër te Ethnical Sound Project ku qëllimi i projektit është “Bashkëpunimi nga Artistet Kosovar me Ndërkombëtar”. Ku do te mbahet në Sheshin Zahir Pajaziti (në hapsiren anfiteater). Projekti është përkrahur nga :
Komuna e Prishtinës , Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Kohavision, Trendshped, si dhe sponsor gjeneral Teb Bank.
 
info rreth bendit : 
Ne koncert do te përformojnë artistët ndërkombëtar NY Gypsy All Stars te përberë nga 5 anëtar te nacionaliteteve te ndryshme si Grek, Turk, Maqedonas, Holandës te cilët vijnë nga SHBA.
Grupi ne fjale kane arrite te gërshetojnë muzikën ballkanikë (Muzikës Bashkëkohore Ballkanike – Gypsy – Jazz – Funk – Electronica)  me ate amerikane Greke, Maqedonase , Turke dhe Shqiptare.NY Gypsy All Stars  ne vitin 2012 debutuan për here te pare u shfaqen me orkestrën simfonike me “Deutsche Kammerphilharmonie Bremen”, një nga orkestrat kryesorë të Evropës.

 

Free Admission / Hyrja Falas  

English Below:

 
We are pleased to invite you to the concert
NY GYPSY ALL STARS which will be held on August 14th, 2018, at 20:00;
We will organize a concert in the framework of the Ethnically Sound Project where the goal of the project is “Cooperation by Kosovo Artists with International”. Where will be held in Zahir Pajaziti Square (in the amphitheater).The project was supported by:
Municipality of Prishtina, Ministry of Culture, Youth and Sport, Kohavision, Trendshped, and General sponsor Teb Bank.
 info about the band: http://nygypsyallstars.com